Bestuursleden en commissarissen

Het dagelijks bestuur van Eerste Hulp Vereniging Mitella bestaat uit de volgende personen:

VoorzitterDe heer Tom Hemminga
06 - 24660973
voorzitter@ehbo-mitella.nl
SecretarisDe heer Ad van Beek
0294 - 418096 (na 18.00 uur)
secretaris@ehbo-mitella.nl
PenningmeesterDe heer Wiebe Wierda
06 - 53372391
penningmeester@ehbo-mitella.nl

Zij worden bijgestaan door de volgende commissarissen:

CommissarisMevrouw Saskia Stoffers
commissaris@ehbo-mitella.nl
CommissarisMevrouw Mayumi Harting
bestuurslid@ehbo-mitella.nl